На 19 февруари Руският икономически унниверситет Г. В. Плеханов ще навърши 114 години

На 19 февруари Руският икономически унниверситет Г. В. Плеханов ще навърши 114 години

На 19 февруари Руският икономически унниверситет Г. В. Плеханов ще навърши 114 години

Поздравление от ректора Иван Лобанов на Руският икономически университет Г. В. Плеханов по случай 114-тата годишнина на университета, която ще се празнува на 19 февруари.
Уважаеми колеги и приятели!
❗Скъпи преподаватели, сътрудници, студенти и випускници!
В тези дни ние отбелязваме 114-тата годишнина от основаването на Руският икономически университет Г. В. Плеханов - нашата Плехановка!
🔺Историята на развитието на нашият ВУЗ е неразривно свързана с историята на #Русия: университета винаги е бил в крак с времето и често го е изпреварвал. РЕУ е участвал в релизацията на едни от най-важните държавни проекти, такива като прилагането в живота на плана на ГОЭЛРО (Държавната комисия за електификация на Русия след Октомврийската революция), разработки за развитие на народното стопанство в Урал по времето на Великата Отечествена война, реализация на "Косигинските" реформи и много други.
📌Между нашите стени се формира научният и интелектуален елит на страната. В годината на наука и технологии трябва особено да отбележим нашият университетски научен център. Това са шест научни школи, девет научно-изследователски института, 17 научно-изследователски лаборатории, седем учебно-научни лаборатории, Студентски научен център за финансови изследвания и Ситуационен център за Социално-икономическото развитие на Русия.
🔺В РЕУ Г. В. Плеханов се обучават талантливи младежи. Уверен съм, че скоро техните имена ще бъдат известни като имената на много наши випускници - знаменити учени, политици, обществени дейци, предпринимачи, ръководители от всякакви нива.
📍Желая на всички нас смели идеи, научни открития, да почитаме традициите и естествено да бъдем в авангарда на световната наука и образование.
Ректор на Руският икономически университет Г. В. Плеханов Иван В. Лобанов.

Leave a Reply

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close